Ginny und Frisko                                                    

IMG_1819

© Stephan 2014