Ginny und Frisko                                                    

IMG_0178

© Stephan 2014