Ginny und Frisko                                                    

IMG_1878

© Stephan 2014