Ginny und Frisko                                                    

IMG_2296

© Stephan 2014